امنیت شبکه های کامپیوتری از مهمترین مسائل مربوط به شبکه های کامپیوتری است. مهمترین رکن برپائی یک شبکه پس از پیکربندی صحیح سخت افزاری مساله تضمین امنیت شبکه است که شرکت سایبر کد با داشتنن رزومه ای قوی سالهاست که در این زمینه فعالیت داشته است
جهت ثبت سفارش بر روی لینک کلیک کنید